آدرس: تهران،بلوار میرداماد،میدان، مادر،خیابان شاه نظری،نبش کوچه ششم،شماره 8

تلفن:      4- 22922152            دورنگار:      22922156  

پست الکترونیکی: FANI@HIC-IRAN.COM          

                   

نقشه

آدرس شرکت