نمونه پروژه های طراحی  شده : 

                    
برج یاس سپید تهران     مجموعه مسکونی ستاره کیش     شهر اهدای نو کشور ونزوئلا     برج اداری خدامی تهران

مجموعه مسکونی بام چالوس     برج های مسکونی کن تهران     هایپر مارکت دیلمان رشت     مسابقه پروژه مسکونی ارزانقیمت عراق

      مسکن مهر رازی کرمانشاه     مسکن مهر شهرک نفت اهواز     مجموعه مسکونی آسمان تبریز     مجموعه 6000 واحدی مسکن مهر پردیس